Test de instellingen om de records te verzenden


De instellingen om de records te verzenden kunnen worden getest op hun geldigheid (1). Het logboek kan als bestand worden opgeslagen en kan informatie geven om problemen te analyseren (2).

Test the settings to send the records